กิจกรรมการป้องก... 
 
 
น้องแต้ว พิมศิร... 
 
 
โครงการ อำเภอ..... 
 
 
 
 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก เรื่อง การรับสมัครบุ...
 คำแนะนำการชำระภาษี
 ฝากข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อปท.
 การลดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาช...
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา 2555
 
 
            

ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  ผลผลิตทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
 
 
 
 
 
 
 

 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
     
 
เริ่ม : 2009-11-11
ปิด : 2010-11-11
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Website ใหม่ของ อบต.โพนเพ็ก?
สวยมากที่สุด
สวยมาก
สวยปานกลาง
สวยน้อย
 
     
 
     
 

ตัวอย่างสัญญาเช่ารถ

 

ตัวอย่างสัญญาเช่ารถ

ดาวน์โหลดที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (3)
ตัวอย่างสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน
ข่าวการเงินการคลัง
ตัวอย่างสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาการจ้าง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น
e-Plan
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อ

หน้าที่ << 1 2 [3] 4 5 >>

 
     
Protect The King สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมสรรพากร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมาคมพนักงานส่วนตำบล
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สำนักงบประมาณ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.      
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธ์ 2552 โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด